Stainless Steel Submerged-arc Welding Wire
Stainless Steel Gas-shielded Solid Wire

ჯინქიაო

კომპანია ძირითადად ავითარებს, აწარმოებს და ყიდის სხვადასხვა სახის უჟანგავი ფოლადის შესადუღებელ მასალებს, სავაჭრო ნიშნით "Jinqiao Welding Materials".

jiangsu jinqiao

ჩვენს შესახებ

გამოწერა
factory

Jinqiao Welding

ჩვენი პროდუქტი

პროდუქტებში შედის უჟანგავი ფოლადის MIG, TIG, SAW მყარი მავთული, უჟანგავი ფოლადის ელექტროდი, უჟანგავი ფოლადის ნაკადის ბირთვიანი მავთული და ფერადი მასალა მაღალი ეფექტურობის შედუღებისთვის.

ყველა კატალოგის ნახვა
სიახლეები
  • parten1
  • parten3
  • parten4
  • parten6
  • parten7
  • parten8
  • parten9
  • parten10
  • parten11